Přejít k obsahu


Pohon se synchronním motorem s vnitřními permanentními magnety na rotoru: Základní úvahy o regulačních obvodech

Citace:
UZEL, D., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Pohon se synchronním motorem s vnitřními permanentními magnety na rotoru: Základní úvahy o regulačních obvodech. In Elektrické pohony. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-02-02151-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Drive with interior permanent magnet synchronous motor: Design considerations about drive control
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz vědeckotechnických společností
Autoři: Ing. David Uzel , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je proveden rozbor základních vlastností a jsou analyzovány výhody motoru s vnitřními permanentními magnety na rotoru (IPMSM) pro trakční pohon. Hlavní pozornost je věnována perspektivním algoritmům řízení a regulace trakčního pohonu s IPMSM, zejména s ohledem na zadání optimálního vektoru proudu, a s tím související využití reluktanční složky momentu atd. Předložené teoretické závěry jsou doloženy simulacemi pohonu v ustálených i vybraných přechodových stavech. Pomocí simulací jsou navrhnuty parametry náhradního schématu IPMSM.
Abstrakt EN: This paper presents the basic properties of interior permanent magnet synchronous motors (IPMSM) whose advantages for use in traction drives are analyzed. The main attention is paid to eligible control strategies of a traction drive with IPMSM where the vector of stator current is optimized in order to achieve maximum drive efficiency. The optimization is established mainly based on utilization of reluctance torque component. The theoretical results and proposed drive control are confirmed by simulations. The simulations also explore the impact of variation of parameters of IPMSM equivalent circuit on the drive behaviour.
Klíčová slova

Zpět

Patička