Přejít k obsahu


Konduktivní proudy v moderních trakčních pohonech

Citace:
JANDA, M., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Konduktivní proudy v moderních trakčních pohonech. In Elektrické pohony. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02151-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conductive currents in modern traction drives
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz vědeckotechnických společností
Autoři: Ing. Martin Janda , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: Ovlivňování drážního zabezpečovacího zařízení moderními trakčními pohony je v současnosti jeden z nejvážnějších problémů elektrické trakce. Rušivé složky proudu odebíraného trakčním pohonem z troleje (tzv. konduktivní proudy) jsou limitujícím faktorem při návrhu trakčního pohonu. V této práci jsou prezentovány výsledky měření konduktivních proudů, popsány výsledky četných optimalizací řízení pohonu a nastíněny další možnosti zlepšení spektra proudu odebíraného trakčním pohonem z troleje.
Abstrakt EN: A danger interaction of modern traction ac motor drives with railway safety systems is one of the most serious problems in electric traction at present. The disturbing components of the trolley wire current (so called conductive currents) are considerable constrain of the drive design. In this paper are shown results of conductive currents measurement, described results of several drive control optimization and shown ways for further trolley wire current spectrum improvement.
Klíčová slova

Zpět

Patička