Přejít k obsahu


Atestace absolventů pedagogických fakult

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Atestace absolventů pedagogických fakult. Metodický portál RVP, 2008, s. 1-2. ISSN: 1802-4785
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Atestation of graduates of faculties of education
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Výzkumný ústav pedagogický
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Současný začínající český učitel, absolvent pedagogické fakulty, opustí v červnu vysokou školu a v září stane ve třídě před žáky, odkázán sám na sebe. "Vyzbrojen" absolvovanou souvislou praxí (40 hodin, zpravidla ve dvou týdnech) a teorií. Někdejší uvádějící učitelé byli zrušeni, při troše štěstí elévovi tu a tam starší kolegové něco poradí, na víc není čas. Následující text chce být jedním z nápadů, jak tento zcela nevhodný způsob vržení mladého učitele do praxe zkvalitnit a zpříjemnit.
Abstrakt EN: The beginning teacher of English, Graduate Faculty of Education, has left the university in June and in September will become in the classroom before the pupils, left to its own devices. "Armed" graduated continuous practice (40 hours, usually in two weeks), and theories. Former teachers were showing the cancellation, at a bit of luck here and there elevata older colleagues some advice on not more time. The following text is to be one of ideas, as this completely inappropriate way to cast the young teachers to improve practice and make.
Klíčová slova

Zpět

Patička