Přejít k obsahu


Vizualizace chování rychlých dynamických jevů u výrobní techniky

Citace:
FORMÁNEK, J. Vizualizace chování rychlých dynamických jevů u výrobní techniky. In Applied mechanics 2009. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. s. 78-84. ISBN: 978-80-89313-32-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Visualization of fast dynamic effect at manufacturing
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Při experimentálním měření dynamických vlastností komponent nebo strojních zařízení je též důležité vizuálně sledovat jejich vlastní chování pomocí moderní techniky. Veškeré děje lze snímat pomocí klasických měřících systémů. Další možnost je snímat tyto děje v synchronizovaném stavu s různými dalšími druhy měření včetně snímaní chování pomocí moderních rychlokamerových systémů, které umožňují i následné off-line vyhodnocení těchto vizualizovaných dat.
Abstrakt EN: Experimental measurement of dynamic properties of technical component or mechanical arrangement is also important visually scanning theirs properties by the help of modern technology. Every process can be scan by the help of classical measuring systems. Another possibility is scan this process in synchronized state with by various another possible measurement, including scanned behaviour by the help of modern high-speed systems, that the make possible and resulting off-line evaluation of these displayed dates.
Klíčová slova

Zpět

Patička