Přejít k obsahu


"SW" cestovního ruchu - lidé a spolupráce

Citace:
JAKUBÍKOVÁ, D. "SW" cestovního ruchu - lidé a spolupráce. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. V Plzni: Západočeská univerzita, 2009. s. 83-90. ISBN: 978-80-7043-801-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "SW" of Tourism - People and Partnership
Rok vydání: 2009
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka příspěvku se zamýšlí nad viditelnými problémy jak destinací cestovního ruchu, tak jednotlivých podniků cestovního ruchu a dalších podnikatelských a nepodnikatelských subjektů spjatých s cestovním ruchem, které ovlivňují celkovou spokojenost návštěvníků a hostů. Jedním z problémů je samotný management, který má nesporný vliv na to, zda-li lidé poskytující služby představují silnou nebo slabou stránku cestovního ruchu i na to, jak je sám ochoten spolupracovat tak, aby celkový dojem, který si návštěvník a host o destinaci udělá byl pozitivní.
Abstrakt EN: The author of the paper focuses on the visible problems concerning destinations of tourism industry as well as problems concerning individual tourist establishments and other tourist-oriented business or non-business entities which influence the overall contentment of visitors and guests. One of the problems is the management itself. Management has a great influence upon the fact whether the entities that render services represent strong or weak sides of tourism. Management also has a great influence upon the fact whether the overall (general) impression a visitor or guest will gain of the destination will be positive or not.
Klíčová slova

Zpět

Patička