Přejít k obsahu


Lázeňský cestovní ruch v Turecku

Citace:
JAKUBÍKOVÁ, D. Lázeňský cestovní ruch v Turecku. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. V Plzni: Západočeská univerzita, 2009. s. 91-96. ISBN: 978-80-7043-801-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spa Tourism in Turkey
Rok vydání: 2009
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován aktuálním poznatkům z oblasti lázeňského cestovního ruchu v Turecku, které jeho autorka získala při studijním a přednáškovém pobytu v Turecku v letošním roce. Cílem je identifikovat hlavní rozdíly mezi českým a tureckým pojetím lázeňství.
Abstrakt EN: The paper focuses on the latest knowledge concerning the spa industry in Turkey. The author gained the knowledge while she was staying and lecturing in Turkey. The aim is to identify major differences between the Czech and Turkish conception of balneology (spa industry).
Klíčová slova

Zpět

Patička