Přejít k obsahu


Závislost velikosti momentu stroje RD 42-4RV-M na velikosti vzduchové mezery

Citace:
HRUŠKA, K. Závislost velikosti momentu stroje RD 42-4RV-M na velikosti vzduchové mezery. Plzeň, 2009.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The dependence of torque of machine RD 42-4RV-M according to the size of its air gap
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Práce se zabývá určením velikost momentu stroje RD 42-4RV-M v závislosti na velikosti vzduchové mezery za pomoci metody konečných prvků.
Abstrakt EN: This work deals with computing of torque of machine RD 42-4RV-M according to the width of its air gap using finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička