Přejít k obsahu


Parameterization of samples for modeling of laser burning

Citace:
HÁJKOVÁ, J., HEROUT, P. Parameterization of samples for modeling of laser burning. In 4th International conference on software and data technlogies. Portugalsko: INSTICC Press, 2009. s. 283-286. ISBN: 978-989-674-009-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parameterization of samples for modeling of laser burning
Rok vydání: 2009
Místo konání: Portugalsko
Název zdroje: INSTICC Press
Autoři: Ing. Jana Hájková , Doc. Ing. Pavel Herout Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje metody pro generování vzorků během modelování vypalování laserovým paprskem. V první části jsou krátce shrnuty informace o souboru reálných vzorků a možnosti aproximace reálného vzorku matematicky popsaným hladkým povrchem. Hlavní část článku se zaměřuje na metody použitelné ke zvýšení realističnosti výsledku vzorku generovaného simulačním procesem. V závěru jsou shrnuty dosažené cíle a nastíněné další cesty výzkumu. --
Abstrakt EN: This paper describes methods for the generation of samples in modeling engraving by a laser beam. In the first part, it briefly informs about real data set and the way of approximation of real samples by mathematically described smooth surfaces. In the main part, the paper focuses on methods which can be used for increasing the lifelikeness of the result of the sample generation process for simulation purposes. Finally, the results are summarized and the future plans are outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička