Přejít k obsahu


Optimization of the railway vehicle bogie in term of dynamics

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Optimization of the railway vehicle bogie in term of dynamics. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of the railway vehicle bogie in term of dynamics
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá parametrickou optimalizací podvozku kolejového vozidla. Dvojkolí podvozku jsou stochasticky buzena geometrickou nepřesností tratě a (nebo) deterministicky ovalitou kol. Odchylky tratě jsou uvažovány jako stacionární stochastický proces popsaný prostorovou výkonovou spektrální hustotou. Polygonalizační proces generuje radiální odchylky stykové plochy kol s kolejnicemi, které jsou popsány polyharmonickou funkcí. Optimalizační metoda je založena na minimalizaci několika typů cílových funkcí vhodných pro optimalizaci z hlediska dynamického zatížení exponovaných vazeb.
Abstrakt EN: The paper deals with parameter optimization method of a railway vehicle bogie. Wheelsets are subjected to stochastic excitation caused by irregularities of the track geometry and/or caused by deterministic excitation from polygonalized running surface of the wheels, respectively. Stochastic irregularities are inderstood as stationary stochastic process described by spatial power spectral density functions. The polygonalization process forms radial irregularities of the running surface which can be described by of a harmonic function depending on order of the wheel polygonalization. The optimization method is based on minimization of several types of objective functions suitable for optimization from the dynamic load point of view of exposed linkage.
Klíčová slova

Zpět

Patička