Přejít k obsahu


Marketing sportu a e-business

Citace:
EGER, L. Marketing sportu a e-business. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. V Plzni: Západočeská univerzita, 2009. s. 42-50. ISBN: 978-80-7043-801-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sports marketing and e-business
Rok vydání: 2009
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje inovace marketingu v důsledku nástupu informačních a komunikačních technologií v oblasti sportu. V úvodu upozorňuje na vymezení ze zahraniční publikace o marketingu sportu (Schwarz, Hunter, 2008). Ujednocuje přístup dle základního pohledu disciplíny marketing na internetu i s důrazem na vymezení Kotlera (2007), že marketing je v pohybu. V druhé části příspěvku přináší odkazy na stručné aplikace marketingu na internetu pro sport. Zaměřuje se zejména na SEM, ale věnuje se i některým nastupujícím novinkám a trendům.
Abstrakt EN: The paper is focused on Internet marketing and sport. First part shows view by Schwarz and Hunter (2008) and second part of paper brings application of internet marketing to sport. There are presented search engine marketing and some examples of new and future trends.
Klíčová slova

Zpět

Patička