Přejít k obsahu


Právo a strašidla

Citace:
ADAMOVÁ, K. Právo a strašidla. In Acta historico-iuridica Pilsnensia : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 125-129. ISBN: 978-80-7380-085-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Law and ghosts
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá souvislostmi mezi právem a strašidly. Autorka zdůrazňuje spojitost legend o strašidlech s cenami konkrétních domů. Konečně problematika strašidel je zajímavá pro právní historii.
Abstrakt EN: The article deals with the connection of law and ghosts. The author stresses that the legends on ghosts connected with definites houses caused very often lower purchase price.Definitely the problematic on ghosts is interesting for historians of law.
Klíčová slova

Zpět

Patička