Přejít k obsahu


On a maximum principle for weak solutions for some quasi-linear elliptic equations

Citace:
DRÁBEK, P. On a maximum principle for weak solutions for some quasi-linear elliptic equations. Applied Mathematics Letters, 2009, roč. 22, č. 10, s. 1567-1570. ISSN: 0893-9659
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On a maximum principle for weak solutions for some quasi-linear elliptic equations
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc.
Abstrakt CZ: V práci je zobecněn princip maxima pro jistou třídu kvazilineárních eliptických rovnic.
Abstrakt EN: We generalize maximum principle for some class of quasilinear elliptic equations. We concentrate on the Dirichlet boundary data but the method can be extended to other types of boundary conditions as well. In particular, the Neumann and Robin boundary conditions can be handled similarly.
Klíčová slova

Zpět

Patička