Přejít k obsahu


České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět

Citace:
CABADA, L. České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět. Mezinárodní vztahy, 2009, roč. 44, č. 3, s. 120-129. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech IR are better than they evaluate themselves
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav mezinárodních vztahů
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Text analyzuje vývoj oboru mezinárodní vztahy v České republice po roce 1989, všímá si především institucionálních, obsahových a personálních aspektů.
Abstrakt EN: The article analyses the development of International relations in Czech Republic after 1989. It examines mostly the institutional, contentual and personal aspects of the development of IR.
Klíčová slova

Zpět

Patička