Přejít k obsahu


Prediction Error Method with Multi-Step Criterion

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. Prediction Error Method with Multi-Step Criterion. In Proceedings of the 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-698-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction Error Method with Multi-Step Criterion
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Ajgl , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem parametrů stochastických dynamických systémů. Důraz je kladen na metodu chyby predikce, která odhaduje parametry modelu pomocí minimalizace optimálně určené jednokrokové chyby predikce výstupu. Je použito nové vícekrokové kritérium chyby predikce výstupu a odpovídající vztahy pro odhad parametrů jsou popsány. Výsledky jsou ilustrované na numerických příkladech.
Abstrakt EN: The paper deals with parameter estimation of stochastic dynamic systems. The stress is laid on prediction error method which estimates model parameters minimizing the optimally determined one-step-ahead output prediction error. The new multi-step-ahead output prediction error criterion is used and the corresponding relations for parameter estimate are described. The results are illustrated in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička