Přejít k obsahu


High Order Semidiscrete Schemes for Balance Laws

Citace:
KOPINCOVÁ, H., BRANDNER, M., EGERMAIER, J. High Order Semidiscrete Schemes for Balance Laws. Rožnov pod Radhoštěm, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High Order Semidiscrete Schemes for Balance Laws
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Hana Kopincová , Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier
Abstrakt CZ: V naší přednášce prezentujeme semidiskrétní schémata konečných objemů pro řešení bilančních vztahů, které jsou popsány nehomogenní hyperbolickou soustavou rovnic. Všechny standardní metody konečných objemů jsou založeny na rozkladu tokové funkce a lze je konstruovat dvěma různými postupy. První postup je založen na informaci o struktuře řešení Riemannova problému. Druhý je založen na rozdělení prostorového intervalu na subintervaly pomocí vhodných odhadů rychlostí vln a formulace integrálních bilančních vztahů na každém z těchto adaptivních konečných objemů.
Abstrakt EN: In our talk we present semidiscrete finite volume schemes for solving balance laws represented by the nonhomogeneous hyperbolic systems of equations. All standard finite volume methods are based on the decomposition of the flux function and we can construct it by the two different ways. The first one is based on information about the structure of solution of Riemann problem. The second way is based on decomposition of space interval to subintervals using suitable estimates of wave speeds. Then we formulate the integral balance law on each of these adaptive finite volumes.
Klíčová slova

Zpět

Patička