Přejít k obsahu


Stavba a provoz strojů, Stroje a zařízení

Citace:
KEMKA, V., BARTÁK, J., MILČÁK, P., ŽITEK, P. Stavba a provoz strojů, Stroje a zařízení. 2009. vyd. Praha : Informatorium, 2009, 281 s. ISBN: 978-80-7333-075-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Machine design and operation, Machines and facilities
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Informatorium
Autoři: Ing. Vladislav Kemka , Ing. Jiří Barták , Ing. Petr Milčák , Ing. Pavel Žitek
Abstrakt CZ: Učebnice seznamuje studenty se stroji dopravními a zdvihacími, pístovými, lopatkovými, s energetickými zařízeními a zařízeními pro technickou úpravu prostředí. Věnuje se jejich charakteristikám, principu činnosti, rozdělení, stavbě a provozu. U každé skupiny strojů uvádí také základní pojmy, vztahy a výpočty.
Abstrakt EN: The textbook introduces students to the transport, lifting, piston and paddle machines, energy facilities and facilities for technical adjustment of the environment. It discusses their properties, principles of activities, distribution, construction and operation. It also mentions basic expressions, relations and calculations for each group of machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička