Přejít k obsahu


Styčné body církevního (kanonického) a světského práva

Citace:
HRDINA, A. Styčné body církevního (kanonického) a světského práva. Právník, 2009, roč. 148, č. 9, s. 953-962. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Relationship between Canon Law and Secular Law
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vztahu eklesiastického práva (nebo v případě katolické církve kanonického práva) a práva světského na pozadí právních dějin, kde si můžeme povšimnout různých dopadů kanonického práva v souvislosti s mocenským postavením centra katolické církve ? Svatého stolce. Sekundárně je pojednáno o otázce moci a dopadu kanonického v současném státu. Na konec článek pojednává o vztahu mezi kanonickým právem a právním řádem České republiky.
Abstrakt EN: The article deals with the relationship of Ecclesiastical Law (or in the case of Catholic church Canon Law) and the secular law on the background of legal history where we may note a very different effects of Canon Law in relation to the power position of the centre of Catholic Church ? the Holy See. Subsequently, it discusses the question of force and effect of the Canon Law in the present state. Finally, the article pays attention to the area of relations of Canon Law with the legal order of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička