Přejít k obsahu


Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn

Citace:
EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. s. 78-87. ISBN: 978-80-8094-540-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: QUALITY OF WORK LIFE AND COMMUNICATION AT THE SCHOOL IN PERIOD OF CHANGES
Rok vydání: 2009
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje studii zaměřenou na kvalitu pracovního života a komunikaci ve škole na vybraných základních školách v ČR. Studie navazuje na publikované výstupy Egera a Čermáka (1999) a Zelinové (1998) a vrací se k problematice po deseti letech v době vrcholící kurikulární reformy. Výstupy prezentují rozdíly mezi jednotlivými školami a úlohu managementu při řízení změn ve škole. Účelem příspěvku je vytvoření studie pro výuku školského managementu.
Abstrakt EN: The paper presents case study focused on quality of work life and internal communication at the selected schools in the Czech Republic. The case study uses experience from research by Eger and Čermak (1999) and by Zelinova (1998). The case study is focused on the some topics as ten years ago. At present are schools in the period of curriculum reform. The results show differences among schools and underline important role of change management. The purpose of the paper is also to create case study for school management development.
Klíčová slova

Zpět

Patička