Přejít k obsahu


Vzdělávání managementu škol - modul Vedení lidí

Citace:
EGEROVÁ, D. Vzdělávání managementu škol - modul Vedení lidí. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školastva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 88-95. ISBN: 978-80-8094-540-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: School management education - module Leadership
Rok vydání: 2009
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa
Autoři: PaedDr. Dana Egerová
Abstrakt CZ: Změny v oblasti školství mění profesní roli ředitele jako manažera a s tím i požadavky na manažerské kompetence. Současná praxe ukazuje, že stále významnější místo v kontextu manažerských profesních kompetencí ředitelů škol zaujímají a v budoucnu budou zaujímat řídící kompetence ?vedení lidí?. Příspěvek shrnuje zkušenosti s realizací Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky, které proběhlo ve spolupráci Fakulty ekonomické ZČU v Plzni a CDV Technické univerzity v Liberci. Pozornost je primárně věnována modulu Vedení lidí, specificky pak e-learningové části.
Abstrakt EN: Changes in education are causing shifts in the nature of the head teachers role as managers and consequently head teachers competencies. Current practice pinpoints the growing importance of leadership competencies. The paper presents our experiences from the realisation of School leader education programme organised in cooperation of Faculty of Economics of the University of West Bohemia and CDV of Technical University in Liberec. Attention is primary paid to the module Leadership and e-learning as a supplement to this module.
Klíčová slova

Zpět

Patička