Přejít k obsahu


Metoda identifikace hmotových a tuhostních parametrů diskrétní mechanické soustavy

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Metoda identifikace hmotových a tuhostních parametrů diskrétní mechanické soustavy. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2009. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 45-52. ISBN: 978-80-7414-153-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Identification method of mass and stiffness parameters of discrete mechanical system
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí identifikační metodu hmotných a tuhostních parametrů diskrétních mechanických soustav. Soustavy mají předepsanou strukturu a nahrazují reálně kontinuum známých nejnižších vlastních frekvencí a odpovídajících charakteristických funkcí ve svolených místech diskretizace. Metoda je založena na splnění podmínek ortogonality a M - normlaizace vlastních vektorů. Modifikace této metody byla aplikována na identifikaci diskrétního modelu palivového souboru jaderného reaktoru.
Abstrakt EN: The paper deals with an identification method of mass and stiffness parameters of discrete mechanical systems. These systems have a defined physical structure and replace the real continuum with known lowest eigenfrequencies and known values of corresponding characteristic functions in chosen nodal points. The method is based an orthogonality and M-norm conditions of eigenvectors. The modified method was applied to an identification of the discrete mathematical model of the nuclear reactor fuel assembly.
Klíčová slova

Zpět

Patička