Přejít k obsahu


Frekvenční charakteristiky senzorových struktur na bázi organických materiálů v závislosti na relativní vlhkosti

Citace:
BLECHA, T. Frekvenční charakteristiky senzorových struktur na bázi organických materiálů v závislosti na relativní vlhkosti. Srní, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D.
Abstrakt CZ: Interdigitální struktura s tenkou senzitivní organickou vrstvou může být použita pro senzory plynů nebo par. Tato struktura vykazuje capacitní charakter, kde působení plynu nebo páry způsobí změnu této kapacity a ztrátového činitele. Úroveň koncetrace působícího plynu nebo páry je pak možné získat z analýzy signálů těchto senzorů ve frekvenční oblasti. Interdigitální struktura může být použita jako součást rezonančního obvodu, kde úroveň koncentrace plynu nebo páry lze určit z rezonančních křivek. Další možnou metodou vyhodnocení je spektrální analýza. Tento článek se zabývá vyhodnocením úrovně relativní vlhkosti z rezonančních křivek a spektrální analýzy. Popisuje mnoho výsledků z provedených experimentů.
Abstrakt EN: Interdigital structure with thin film sensitive organic layer can be used for gas or vapour sensors. This structure with sensitive layer has capacitive character where the influence of gas and vapour causes the change of its capacitance and dissipation factor. Gas or vapour concentration is possible to evaluate from signal analysis in frequency domain. Interdigital structure can be included in the resonance circuit and then the gas or vapour concentration is possible to determine from resonance curves evaluation. The next possible method is spectral analysis of the interdigital structure where the concentration can be determined from spectrum evaluation. This article describes methods of relative humidity detection from resonance curves and spectral analyses and presents many experimental results as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička