Přejít k obsahu


Dědictví mnichovské smlouvy a jeho dopady na americkou zahraniční politiku

Citace:
HLAVÁČEK, P. Dědictví mnichovské smlouvy a jeho dopady na americkou zahraniční politiku. Obrana a strategie, 2009, roč. 9, č. 1, s. 117-136. ISSN: 1214-6463
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legacy of Munich Treaty and Its Impact on Amercan Foreign Policy
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Univerzita obrany v Brně (Ústav strategických studií)
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček
Abstrakt CZ: Snažíme se dokázat, že odkaz Mnichova a politika appeasementu byla chybně pochopena. Poučení z Mnichova bylo interpretováno tak, že se nikdy nesmí diktátorům ustupovat. Všichni američtí prezidenti, s výjimkou Jamese Cartera, se na appeasement odvolávali, aby ospravedlnili svou zahraniční politiku. Tohoto "mnichovského paradigmatu" bylo využito k ospravedlnění amerického vstupu do války v Koreji, Vietnamu, Iráku (2krát), Kosova aj. Domníváme se, že je čas se zamyslet, zda by Mnichov a appeasement neměl ze zahraničněpolitického slovníku (nejen) USA zmizet.
Abstrakt EN: In the following article, we argue that the policy of appeasement has been misunderstand due to the horrors of the Second World War. All US Presidents - with the expections of James Carter - used Munich analogy in order to legitimize their foreing policy. This logic, we might call it Munich paradigm, played an important role in decision making process before the US intervetions in Korea, Vietnam, Iraq (twice) and Kosovo. We believe that any analogy to Munich is not adequate. It is time to think whether such analogy should not be avoided (not only) in the American foreign policy and security debate.
Klíčová slova

Zpět

Patička