Přejít k obsahu


Komentář k Ústavě a Listině

Citace:
KLÍMA, K., BARTOŇ, M., BĚHAN, P., DAMOHORSKÝ, M., DRECHSLEROVÁ, K., DVOŘÁK, T., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JANOUŠEK, L., JIRÁSEK, J., JIRÁSKOVÁ, V., KLÍMOVÁ, H., KNOLL, V., KOSTADINOVOVÁ, I., KYSELA, J., MATEJKA, J., MLSNA, P., NOVOTNÁ, J., ODEHNALOVÁ, J., PETRÍKOVÁ, O., PEZL, T., POMAHAČ, R., SOUKUP, M., SOVINSKÝ, J., STARK, D., ŠNEBERGEROVÁ, S., ŠŤASTNÝ, V., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M., ZBÍRAL, R. Komentář k Ústavě a Listině. 2.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 1441 s. ISBN: 978-80-7380-140-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to the Constitution and the Charter
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Karel Klíma CSc. , JUDr. Michal Bartoň Ph.D. , JUDr. Petr Běhan , prof. JUDr. Milan Damohorský DrSc. , JUDr. Klára Drechslerová , JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Markéta Grečová , JUDr. Zuzana Horská , Lubomír Janoušek , doc. JUDr. Jiří Jirásek CSc. , JUDr. Věra Jirásková CSc. , JUDr. Hana Klímová , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , Bc. et Mgr. Ilona Kostadinovová , doc. JUDr. Jan Kysela Ph.D. , JUDr. Ján Matejka Ph.D. , JUDr. PhDr. Petr Mlsna Ph.D. , JUDr. Jaroslava Novotná , JUDr. Jana Odehnalová Ph.D. , JUDr. Olga Petríková LL.M. , JUDr. Tomáš Pezl , prof. JUDr. Richard Pomahač CSc. , JUDr. Martin Soukup , JUDr. Jaroslav Sovinský Ph.D. , Mgr. Daniel Stark , JUDr. Simona Šnebergerová , JUDr. Vít Šťastný , Mgr. Milan Tomeš , JUDr. Maxim Tomoszek , JUDr. et Mgr. Robert Zbíral
Abstrakt CZ: Podrobný komentář k Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod a ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR zpracovaný širokým kolektivem významných teoretiků a odborníků z praxe.
Abstrakt EN: Detailed commentary to Constitution of the Czech Republic, Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms and to the Constitutional Act on Security of the Czech Republic has been made by team of well known theoretists and experts from legal practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička