Přejít k obsahu


Jednotné evropské daně?

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Jednotné evropské daně?. In Finanční právo de lege ferenda. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 21-26. ISBN: 978-80-7043-814-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unified European Taxes?
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problémem harmonizace daní v členských státech EU. Zatímco úroveň harmonizace nepřímých daní je vcelku dostatečná, u přímých daní je situace odlišná. Dokud nebudou přímé daně harmonizovány alespoň určitým způsobem, stěží vznikne skutečně jednotný vnitřní trh. Sjednocení daní má však i své nevýhody.
Abstrakt EN: The article deals with the problem of tax harmonisation in EU Member States. While indirect taxes are already harmonized quite sufficiently, direct taxes are not. Until direct taxes are harmonized at least to certain level, it is difficult to think about a really single financial market. On the other hand, there are some drawbacks to this decision. However, it is necessary to say that the diversity of tax systems in EU Member States is too big to support common European market.
Klíčová slova

Zpět

Patička