Přejít k obsahu


Vliv zešikmení drážek rotorového vinutí na parametry náhradního schématu asynchronního stroje

Citace:
HRUŠKA, K. Vliv zešikmení drážek rotorového vinutí na parametry náhradního schématu asynchronního stroje. In Diagnostika '09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 252-255. ISBN: 978-80-7043-793-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The impact of beveling of induction machine's rotor's bar on parameters of its substitution diagram
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá rekonstrukcí originálního rotoru stroje na rotor se zešikmenými tyčemi a dopadem jejich natočení na parametry náhradního schématu asynchronního stroje - přesněji na vztah mezi úhlem natočení rotorových tyčí a rozptylovou reaktancí rotoru stroje, rozptylovou reaktancí přepočtenou na stranu statoru, odpor tyče přepočtený na stranu statoru a magnetizační indukčností.
Abstrakt EN: This work deals with re-engineering of original rotor to rotor with bevelled bars and calculation of impact of their bevelling on parameters of machine's substitution diagram ? concretely the relation between the angle of turning of rotor bars and the leakage inductance of machine's rotor, leakage inductance of machine's rotor calculated to the stator side, resistivity calculated to the stator side and magnetizing inductance.
Klíčová slova

Zpět

Patička