Přejít k obsahu


Control of Induction Machine Drive for Multisystem Locomotive: Design Considerations Regarding Problems of Conductive Currents Affecting Railway Safety System

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T., JANDA, M. Control of Induction Machine Drive for Multisystem Locomotive: Design Considerations Regarding Problems of Conductive Currents Affecting Railway Safety System. In 2009 13th European conference on power electronics and applications. Piscataway: IEEE Service ctr, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-1-4244-4432-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Induction Machine Drive for Multisystem Locomotive: Design Considerations Regarding Problems of Conductive Currents Affecting Railway Safety System
Rok vydání: 2009
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE Service ctr
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger , Ing. Martin Janda
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje návrh nového řízení a PWM algoritmů pro hlavní pohn vícesystémové lokomotivy se zaměřením na analýzu trolejových proudů, které mohou ovlivňovat kolejové obvody. Navržená řídící struktura je založena na vektorovém řízení orientovaném na rotorový magnetický tok, které pracuje neobvykle v celém rozsahu otáček. Pro řízení měniče je použita synchronní PWM založená na vylučování harmonických. PWM je optimalizována z pohledu snížení vlivu na kolejové obvody. Ověření funkčnosti algoritmů bylo provedeno na laboratorním modelu navrhovaného pohonu.
Abstrakt EN: This paper describes design of a new control and PWM algorithms for a main drive of a multisystem locomotive with special focus on investigation into the trolley-wire current which could disturb railway safety systems. Designed control is based on rotor flux oriented vector control in Cartesian coordinates which is unusually operated due to specific PWM in whole speed range. We employ a synchronous PWM based on a harmonic elimination strategy which is optimized regarding mitigation of the drive interaction with railway safety system. Verification of proper function of proposed control including trolley-wire current analysis has been done on designed laboratory prototype of locomotive drive. Major results of extensive experimental study made on this prototype are introduced in this contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička