Přejít k obsahu


First experiments on text-to-speech system personification

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. First experiments on text-to-speech system personification. In Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2009. s. 186-193. ISBN: 978-3-642-04207-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First experiments on text-to-speech system personification
Rok vydání: 2009
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Zdeněk Hanzlíček , Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Daniel Tihelka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje první experimenty s personifikací systému TTS. Personifikace umožňuje TTS systému mluvit novým hlasem s využitím metod konverze hlasu. Výchozí TTS systém je založený na konkatenačních metodách konverze hlasu. Změna hlasu je provedena transformací spektrální obálky, spektrálního detailu a základní hlasivkové frekvence. V článku jsou srovnávány dvě metody personifikace. Jedna vychází z tranformace výchozího řečového korpusu a druhá je prováděna dodatečnou transformací na výstupu syntetizéru. V článku jsou diskutovány výhody i nevýhody obou přístupů. Zároveň je provedeno zhodnocení prostřednictvím poslechových testů.
Abstrakt EN: In this paper, several experiments on text-to-speech system personification are presented. The personification enables TTS system to produce new voices by employing voice conversion methods. The baseline speech synthetizer is a concatenative corpus-based TTS system which utilizes the unit selection method. The voice identity change is performed by the spectral envelope, spectral detail and pitch transformation. Two different personification approaches are compared in this paper. The former is based on the original speech corpus transformation, the latter transforms the output of the synthesizer. Specific advantages and disadvantages of both approaches are discussed and their performance is compared in listening tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička