Přejít k obsahu


Exploring Automatic Similarity Measures for Unit Selection Tuning

Citace:
TIHELKA, D., ROMPORTL, J. Exploring Automatic Similarity Measures for Unit Selection Tuning. In 10th Annual Conference of International Speech Communication Association (Interspeech 2009). Red Hook: Curran Associates, 2009. s. 736-739. ISBN: 978-1-61567-692-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exploring Automatic Similarity Measures for Unit Selection Tuning
Rok vydání: 2009
Místo konání: Red Hook
Název zdroje: Curran Associates
Autoři: Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se soustředí na současný způsob zacházení se specifikací cíle v technice dynamického výběru jednotek - tento způsob (a přistup) vyžaduje obecně velmi rozsáhlé řečové korpusy. V článku jsou rozebírána možná řešení založená na měření podobnosti prozodických vzorů. Počátek výzkumu tohoto řešení je zaměřen na možnosti odhadu vnímané (ne)podobnosti z měření (ne)podobnosti signálu. Několik intuitivně zvolených způsobů porovnání podobnosti akustického signálu je korelováno s modelem vnímáním podobnosti, který je získán z rozsáhlých poslechových testů.
Abstrakt EN: The present paper focuses on the current handling of target features in the unit selection approach basically requiring huge corpora. In the paper there are outlined possible solutions based on measuring (dis)similarity among prosodic patterns. As the start of research, the feasibility of (dis)similarity estimation is examined on several intuitively chosen measures of acoustic signal which are correlated to perceived similarity obtained from a large-scale listening test.
Klíčová slova

Zpět

Patička