Přejít k obsahu


Advances in Czech - Signed Speech Translation

Citace:
KANIS, J., MÜLLER, L. Advances in Czech - Signed Speech Translation. In Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2009. s. 48-55. ISBN: 978-3-642-04207-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advances in Czech - Signed Speech Translation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jakub Kanis , Doc. Ing. Luděk Müller Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje pokroky v překladu mezi češtinou a znakovanou řečí. Byla představena nová metoda pro log-lineární výběr frází založená na principu minimální ztráty a bylo provedeno srovnání s dvěma dalšími kritérii. Výkon frázové tabulky získané popsanou metodou byl dále porovnán s dvěma dalšími frázovými tabulkami (ručně a automaticky vybranými). Také bylo představeno nové kritérium pro evaluaci sémantické shody mezi překlady.
Abstrakt EN: This article describes advances in Czech - Signed Speech translation. A method using a new criterion based on minimal loss principle for log-linear model phrase extraction was introduced and it was evaluated against two another criteria. The performance of phrase table extracted with introduced method was compared with performance of two another phrase tables (manually and automatically extracted). A new criterion for semantic agreement evaluation of translations was introduced too.
Klíčová slova

Zpět

Patička