Přejít k obsahu


A priori estimates for a class of quasi-linear elliptic equations

Citace:
DANERS, D., DRÁBEK, P. A priori estimates for a class of quasi-linear elliptic equations. Transactions of the American Mathematical Society, 2009, roč. 361, č. 12, s. 6475-6500. ISSN: 0002-9947
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A priori estimates for a class of quasi-linear elliptic equations
Rok vydání: 2009
Místo konání: USA
Název zdroje: American Mathematical Society
Autoři: Daniel Daners , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc.
Abstrakt CZ: V článku jsou odvozeny apriorní odhady pro jistou třídu kvazilinaárních rovnic. Pro průhlednost důkazů je uveden případ p-laplaciánu. Autoři se zaměřili na Lp-odhady se standardními okrajovými podmínkami na případně nehladkých oblastech. Jsou uvažovány také úlohy s nelinaární pravou stranou závislou na řešení.
Abstrakt EN: In this paper we prove a priori estimates for a class of quasi-linear elliptic equations. To make the proofs clear and transparent we concentrate on the p-Laplacian. We focus on Lp-estimates for weak solutions of the problem with all standard boundary conditions on non-smooth domains. As an application we prove existence, continuity and compactness of the resolvent operator. We finally prove estimates for solutions to equations with non-linear source and show that, under suitable growth conditions, all solutions are globally bounded.
Klíčová slova

Zpět

Patička