Přejít k obsahu


Direct Trolley-Wire Current Control of Traction Voltage-Source Active Rectifier

Citace:
BLAHNÍK, V., KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z., ŽÁK, J. Direct Trolley-Wire Current Control of Traction Voltage-Source Active Rectifier. In 2009 Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 53-56. ISBN: 978-80-7043-781-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Direct Trolley-Wire Current Control of Traction Voltage-Source Active Rectifier
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Tomáš Komrska , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Žák
Abstrakt CZ: Tento článek představuje řízení jednofázového pulzního usměrňovače s přímou regulací trolejového proudu a prezentuje simulační a experimentální výsledky navrhnutého nízkonapěťového laboratorního prototypu trakčního měniče. Navržený způsob řízení proudové trolejové smyčky kombinuje PR regulátor s dopřednou kompenzací na základě modelu měniče.
Abstrakt EN: This paper introduces control of single-phase voltage-source active rectifier with direct control of trolley-wire current and presents simulation and experimental results of designed low-voltage laboratory prototype of traction converter. The proposed control strategy combines PR controller with predictive model for trolley-wire current control loop.
Klíčová slova

Zpět

Patička