Přejít k obsahu


Technické vzdělávání pro primární školství

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Technické vzdělávání pro primární školství. In Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 82-86. ISBN: 978-80-8083-703-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical Education for Primary School
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje technické vzdělávání pro primární školství. Přechod na rámcové vzdělávací programy a dále na školní vzdělávací programy bude přinášet školám i učitelům ještě řadu dosud neřešených problémů. Fakulty, které připravují učitele, by měly včas na připravované změny reagovat úpravou svých vzdělávacích programů, například zařazováním odpovídajících fakultativních předmětů. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, konkrétně katedra technické výchovy, se zároveň snaží i o to, aby se na projektech zaměřených k rozvoji technického myšlení a nonverbální tvořivosti podíleli i studenti, např. svými seminárními a diplomovými pracemi.
Abstrakt EN: Contribution presents technical education for primary school. The transition to general education programmes and further to school education programmes will bring schools and teachers many problems not addressed as yet. The faculties which prepare teachers should respond in time to the changes being prepared by amending their education programmes, e.g. by incorporating appropriate facultative subjects. The Pedagogical Faculty of University of West Bohemia in Pilsen, namely the Department of Technical Education, strives at the same time to ensure that also students take part in the projects focused on technical thinking and non-verbal creativity development with their seminar papers or theses, for instance.
Klíčová slova

Zpět

Patička