Přejít k obsahu


Rekonstrukční mapy v historickém atlasu města Plzně.

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Rekonstrukční mapy v historickém atlasu města Plzně.. Bratislava, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reconstruction Maps in Historical Atlas for Pilsen.
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Martina Vichrová , Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Projekt Historický atlas měst je evropský projekt ke srovnávacím dějinám městských aglomerací, jehož nositelem je v České republice Historický ústav AV ČR, v.v.i.. Západočeská univerzita v Plzni (oddělení geomatiky FAV) byla do projektu přizvána pro vydání svazku města Plzně. Pracovníci oddělení se podíleli v autorském kolektivu na průzkumu mapových zdrojů v archivech tuzemských i zahraničních, pořízení digitálních ekvivalentů těchto map, úpravě map pro tisk, tvorbě rekonstrukčních map a kartografických modelů. Předložená stať se zabývá zdroji dat, jejich analýzou a posouzením hodnověrnosti a přesnosti, metodami zpracování a kartografickými vyjadřovacími prostředky, které byly pro tvorbu rekonstrukčních map použity. Součástí práce jsou i ukázky vybraných rekonstrukčních map, které zachycují obraz okolí Plzeňské kotliny ve velmi dlouhém časovém úseku bezmála jedenácti tisíc let.
Abstrakt EN: The Project "Historický atlas měst" is an europian project, which relates to the history of cities. The West Bohemian University in Pilsen cooperated on this project (map search in archives in the Czech Republic and ind the Europe, map scanning and creation). This supplay describes some reconstruction maps fot the Historical atlas of Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička