Přejít k obsahu


Rekonstrukční mapy v historickém atlasu města Plzně

Citace:
ČADA, V., VICHROVÁ, M. Rekonstrukční mapy v historickém atlasu města Plzně. In Historické mapy. Bratislava: Kartografické spoločnosť Slovenskej republiky, 2009. s. 34-44. ISBN: 978-80-89060-14-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reconstruction Maps in Historical Atlas for Pilsen.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografické spoločnosť Slovenskej republiky
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Martina Vichrová
Abstrakt CZ: Projekt Historický atlas měst je evropský projekt ke srovnávacím dějinám městských aglomerací, jehož nositelem je v České republice Historický ústav AV ČR, v.v.i.. Západočeská univerzita v Plzni, oddělení geomatiky FAV byla do projektu přizvána pro vydání svazku města Plzně. Pracovníci oddělení se podíleli v autorském kolektivu na průzkumu mapových zdrojů v archivech tuzemských i zahraničních, pořízení digitálních ekvivalentů těchto map, úpravě map pro tisk, tvorbě rekonstrukčních map a kartografických modelů. Rekonstrukční mapy jsou tematické mapy, které kartografickými vyjadřovacími prostředky znázorňují výsledky archeologických, historických, historickogeografických výzkumů, které jsou dnes zpracovány nejčastěji metodami digitální kartografie. Přestože pojem rekonstrukční mapa není v současné terminologii geodézie a kartografie zařazen, ve společenských vědách pracují s tímto pojmem především archeologové, historikové, historičtí geografové, etnologové, památkáři, architekti a urbanisté, krajinní ekologové a další odborníci. Předložená stať se zabývá zdroji dat, jejich analýzou a posouzením hodnověrnosti a přesnosti, metodami zpracování a kartografickými vyjadřovacími prostředky, které byly pro tvorbu rekonstrukčních map použity. Součástí práce jsou i ukázky vybraných rekonstrukčních map, které zachycují obraz okolí Plzeňské kotliny ve velmi dlouhém časovém úseku bezmála jedenácti tisíc let.
Abstrakt EN: The Project "Historický atlas měst" is an europian project, which relates to the history of cities. The West Bohemian University in Pilsen cooperated on this project (map search in archives in the Czech Republic and ind the Europe, map scanning and creation). This supplay defines the term "reconstruction map", describes the data sources, qualitative map analyses, technology for creating of reconstruction maps for Historical atlas and means used for cartographic representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička