Přejít k obsahu


Optimal distribution of field coils for rotational induction heating of cylindrical workpiece

Citace:
DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Optimal distribution of field coils for rotational induction heating of cylindrical workpiece. In Elektroenergetika 2009. Košice: Technical University, 2009. s. 63-68. ISBN: 978-80-553-0237-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimal distribution of field coils for rotational induction heating of cylindrical workpiece
Rok vydání: 2009
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Ing. Martina Donátová , Ing. Pavel Karban Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Indukční ohřev válcových těles jejich rotací v homogenním magnetickém poli je perspektivní technologie charakterizovaná vyšší efektivitou než dosahuje tradiční ohřev statiských systémů. Článek představuje numerický model procesu s cílem nalézt nejvhodnější uspořádání cívek budících magnetické pole za podmínky stále stejné magnetomotorické síly. Magnetické pole v systému (společně s rozložením Jouleových ztrát a brzdného momentu) je určeno pomocí metody integrodiferenciálních rovnic vytvořených a naprogramovaných autory článku. Teplotní pole je počítáno klasickou metodou konečných prvků. V úvahu je brán mechanický tranzient doprovázející roztočení systému. Metodika je ilustrována příkladem jehož výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: Induction heating of cylindrical billets by their rotation in uniform magnetic field seems to be a prospective technology characterized by higher efficiency than heating in static systems. The paper deals with numerical modeling of the process with the aim to find the optimal distribution of the field coils under the condition of the same magnetomotive force. Magnetic field in the system (together with the distribution of the volume Joule losses and drag torque) is determined by the method of integrodifferential equations developed and programmed by the authors. The temperature field is calculated by the classical finite element method. The mechanical transient accompanying the startup of rotation is also taken into account. The methodology is illustrated on a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička