Přejít k obsahu


Optimalizace vinutí stroje ML 4550 K/6 z hlediska parametrů náhradního schématu

Citace:
HRUŠKA, K. Optimalizace vinutí stroje ML 4550 K/6 z hlediska parametrů náhradního schématu. 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The optimization of winding of induction machine ML 4550 K/6 considering substitution diagram parameters
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Práce se zabývá problémem reaktance dvou vinutí vložených v jediném stroji a omezení vlivu uložení vinutí na statoru stroje na reaktanci vinutí.
Abstrakt EN: This work deals with the problem of reactance of two windings embedded in one machine and the limitation of influence of winding displacement on machine's stator on reactance of the winding.
Klíčová slova

Zpět

Patička