Přejít k obsahu


Millman's Formula in Data Fusion

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Millman's Formula in Data Fusion. In Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control. Prague: Institute of Information Theory and Automation AS CR, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-903834-3-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Millman's Formula in Data Fusion
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Information Theory and Automation AS CR
Autoři: Ing. Jiří Ajgl , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Jindřich Duník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá kvantitativní datovou fúzí v lineárních stochastických dynamických systémech. Důraz je kladen na Millmanovy vztahy, které se používají ke slučování odhadů stavu založených na různých množinách dat. Různé filtrační a vyhlazovací problémy jsou uvedeny a řešeny pomocí stejného principu fúze. Optimální centralizovaná vícesenzorová filtrace je porovnána s jinými architekturami filtrace na numerickém příkladě.
Abstrakt EN: This paper deals with quantitative data fusion for linear stochastic dynamic systems. The stress is laid on the Millman's formula which is utilised for combining state estimates that are based on different data sets. Various filtering and smoothing problems are introduced and solved by using the same fusion principle. The optimal centralised multisensor filtering is compared with other filtering architectures by means of a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička