Přejít k obsahu


Trestní řád. Komentář. I., II. díl.

Citace:
ŠÁMAL, P., BAXA, J., GŘIVNA, T., KRÁL, V., NOVOTNÁ, J., PÚRY, F., RŮŽIČKA, M., ŠKVAIN, P. Trestní řád. Komentář. I., II. díl.. 2008. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008, 3011 s. ISBN: 978-80-7400-043-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Code of Criminal Procedure; commentary
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D. , JUDr. Josef Baxa , JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna Ph.D. , JUDr. Vladimír Král , JUDr. Jaroslava Novotná , JUDr. František Púry , JUDr. Miroslav Růžička Ph.D. , Mgr. Petr Škvain
Abstrakt CZ: Šesté vydání komentáře k trestnímu řádu (zákonu č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů) reaguje především na významné novelizace, které podstatným způsobem zasáhly do některých institutů trestního práva procesního (domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor, zajištění nemovitosti a zajištění náhradní hodnoty, zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie). Současně také autoři doplnili text o aktuální judikaturu.
Abstrakt EN: The sixth edition of Commentary on Criminal Procedural Code (Law No. 141/1961 Coll., Criminal Procedure, as amended) responds primarily to significant amendments, which substantially affected some institutes of criminal procedural law. Simultaneously, the authors added text about the current case law.
Klíčová slova

Zpět

Patička