Přejít k obsahu


Novel Topology of Traction Converter with Single Phase Matrix Converter

Citace:
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P., CÉDL, M. Novel Topology of Traction Converter with Single Phase Matrix Converter. In EPE 2009. New York: IEEE, 2009. s. 4813-4817. ISBN: 978-1-4244-4432-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Novel Topology of Traction Converter with Single Phase Matrix Converter
Rok vydání: 2009
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Marek Cédl
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výzkum motivovaný snahou dosáhnot redukce hmotnosti trakčního pohonu. Hlavní důraz je zde věnován použití pohonu v uspořádání: vysokonapěťový měnič-středofrkvenční transformátor-výstupní měnič-trakční motor.
Abstrakt EN: This paper presents research motivated by industrial demand for special traction drive topology devoted to minimization of traction transformer weight of traction vehicles. The main attention has been given to the special traction topology for AC power systems : input high voltage trolley converter (single phase) - output converter - middle frequency transformer - output converter - traction motor.
Klíčová slova

Zpět

Patička