Přejít k obsahu


Inovace výuky k inovacím v České republice

Citace:
HOREJC, J. Inovace výuky k inovacím v České republice. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT, 2009. s. 39-43. ISBN: 978-80-01-04404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The inovation of the education to the innovations in the Czech republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek vychází ze stavu inovací (ČR patří mezi nejhůře hodnocené země EU v této oblasti), z úkolů a cílů národní inovační politiky pro roky 2005 - 2010 a z hodnocení terciárního vzdělávání hodnotiteli OECD a navrhuje změny v obsahu i formách vyučování studentů technických fakult, které by měly přinést zlepšení stávajícího stavu. Vše řeší v kontextu s uplatňováním tzv. třetí role vysokých škol. Článek je jak reflexí současného stavu v dané oblasti, tak i přináší konkrétní impulsy pro jeho zlepšení.
Abstrakt EN: This contribution comes from fact that Czech Republic from point of view of innovation formation in production environment (also in dynamic development) is the worst placed country in EU-25 and describes how are defined objectives and task of National Innovation Politics of the Czech Republic in 2005-2010. Further supposes that university or faculty of mechanical engineering have any share on this situation and proposes changes in education contents and forms and also utilization with practices to removal this not good state.
Klíčová slova

Zpět

Patička