Přejít k obsahu


Porovnání předepnutého a nepředepnutého monolitického svařovaného stojanu mechanického lisu

Citace:
ČECHURA, M., CÍREK, M., HLAVÁČ, J., KUBEC, V. Porovnání předepnutého a nepředepnutého monolitického svařovaného stojanu mechanického lisu. In Technológia 2009. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. s. 331-334. ISBN: 978-80-227-3135-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of preloaded and non-preloaded monolithic welded frames of mechanical presses
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Milan Círek , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Václav Kubec Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci činnosti Centra výzkumu konstrukce tvářecích strojů se zabýváme monolitickými stojany mechanických lisů. Snažíme se provést optimalizační kroky tak, abychom při minimální hmotnosti stojanu zachovali nebo zlepšili technické parametry stojanu. Zvolili jsme dva směry konstrukce monolitických stojanů a to nepředepnutá a předepnutá varianta. V příspěvku uvádíme porovnání těchto variant, protože v současné době se v praxi používají převážně nepředepnuté monolitické stojany mechanických lisů. Pokud je stojan předepnut je složen z několika částí. Napěťové a deformační analýzy byly provedeny na virtuálních modelech za pomoci analýzy MKP. Jako základní tvar stojanu byl použit typ stojanu firmy Šmeral a.s. Brno.
Abstrakt EN: One of present aims of the Centre of Research of Forming Machines are monolithic frames of mechanical presses. Our aims are to decrease weight of presses' frames with preserving or better improving of its properties with change of design. There are two ways. The first one is monolithic frame and second one is prestressed monolithic frame. We tried to compare those two approaches. In presence, there are used only monolithic frames of mechanical presses without prestressing. Prestressed monolithic frame consists of several parts. Main parts are frame and anchors. Virtual simulation of stresses and displacements were run with use of FEM. Source of basic frame for virtual model was frame of SMERAL BRNO a.s.
Klíčová slova

Zpět

Patička