Přejít k obsahu


Problematika stanovení okrajových podmínek pro virtuální simulaci mechanických lisů

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M., KUBEC, V., CÍREK, M. Problematika stanovení okrajových podmínek pro virtuální simulaci mechanických lisů. In Technológia 2009. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. s. 335-339. ISBN: 978-80-227-3135-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Boundary conditions setting questions for virtual simulation of mechanical presses
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D. , Milan Círek
Abstrakt CZ: Moderní výpočetní technika umožňuje přibližování věrnosti virtuálního modelování realitě. V současnosti již není nezbytně nutné simulovat zatížení každé komponenty stroje samostatně. Takový postup kladl vysoké požadavky na přípravu okrajových podmínek - nutná byla dobrá znalost interakcí dílčích komponent. Moderním trendem je podrobovat simulaci celé skupiny komponent ve vzájemném, skutečném, kontaktu. Příprava okrajových podmínek pro simulaci zatížení skupiny komponent přináší nové, doposud neřešené problémy. Příkladem může být přenos kroutícího momentu hřídeli a mezi hřídeli, které jsou v kontaktu se stojanem. U tohoto příkladu lze předpokládat, že radiální silou zatížený a otáčející se hřídel bude ve směru tečném k povrchu ložiskového pouzdra zatěžovat k ložisku přiléhající část rámu. Nové metody nám naopak dávají možnost zpětné kontroly předchozích simulací, příkladem může být problematika interakce beranu s jeho vedením při excentrickém (mimostředném) tváření.
Abstrakt EN: Modern computer technology helps to approximate virtual simulation to reality of machines. In presence there is no need for individual virtual simulation of parts. That approach was complicated in way to obtain proper boundary conditions - perfect knowledge of parts interactions was needed. Preparation of new boundary conditions leads to new unexpected questions. As an example there is problematic of transmission of torque by shafts and between shafts which are in contact with frame. New methods help to make loop check of previous methods, as an example there is ram seizing.
Klíčová slova

Zpět

Patička