Přejít k obsahu


Zmenšování energetické náročnosti tváření vhodnou volbou stroje pro danou technologickou operaci

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., KUBEC, V. Zmenšování energetické náročnosti tváření vhodnou volbou stroje pro danou technologickou operaci. In Technológia 2009. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. s. 324-330. ISBN: 978-80-227-3135-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Decreasing of energy consumption of forming processes by selection of technology-suitable machine
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Milan Círek , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Václav Kubec Ph.D.
Abstrakt CZ: Každá tvářecí operace vyžaduje na základě znalosti chování materiálu a z toho vyplývajících charakteristik (množství energie na tváření, velikost tvářecí síly, potřebný zdvih a rychlost) nalezení vhodného typu stroje, který je schopen vše optimálně splnit tak, aby byla dosažena co nejmenší energetická náročnost na výrobu spolu s její ekonomičností. Příspěvek ukazuje teoreticky a na základě příkladů vhodné i nevhodné používání vybraných lisů při tváření jak z pohledu technologické operace tak i konstrukčně-výkonových parametrů lisů a spotřeby energií.
Abstrakt EN: For each forming operation its necessary to find a suitable type of machine which is able to meet all forming parameters (amount of energy for forging, forming force, work stroke and technological speed) and also to minimize an energy consuption of its production and positively influence an economy. The paper presents theoretical and practicalexamples of suitable and usuitable usage of real forming presses from technological, machine parametrs and energy consuption point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička