Přejít k obsahu


Analysis of the Ranges of Perturbed Noninvertible Operators Corresponding to Boundary Value Problems

Citace:
GIRG, P. Analysis of the Ranges of Perturbed Noninvertible Operators Corresponding to Boundary Value Problems. Plzeň : 2007, 1 sv. (v různém stránkování) s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the Ranges of Perturbed Noninvertible Operators Corresponding to Boundary Value Problems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Petr Girg Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná práce se shrnuje výsledky článků, které autor publikoval se svými spoluautory. Společné téma těchto článků je studium oborů hodnot perturbací nelineárních neinvertibilních operátorů odpovídajících okrajovým úlohám.
Abstrakt EN: The presented habilitation thesis surveys results of the author obtained with co-authors and published in several papers. The common topic of these papers are nonlinear perturbations of noninvertible operators corresponding to boundary value problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička