Přejít k obsahu


Existence and nonexistence of positive solutions for a class of superlinear semipositone systems

Citace:
GIRG, P., CHHETRI, M. C. Existence and nonexistence of positive solutions for a class of superlinear semipositone systems. Nonlinear Analysis-Theory, Methods & Applications, 2009, roč. 2009, č. 71, s. 4984-4996. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Existence and nonexistence of positive solutions for a class of superlinear semipositone systems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pergamon Elsevier Sci. P.O. Box 945 New York NY 10159-0945
Název zdroje: Elsevier Ltd The Boulevard, Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1GB England
Autoři: Ing. Petr Girg Ph.D. , Doc Maya Chhetri PhD
Abstrakt CZ: Uvažujeme soustavu dvou rovnic s nelinaritou semipositone. V článku je studována existence a neexistence kladného řešení včetně jeho bifurkace v závislosti na parametru.
Abstrakt EN: We consider an elliptic system of two equations of the semipositone type with zero Dirichlet conditions depending on a parameter lambda. We prove that there is a bifurcation of positive solutions from infinity in the solution norm at lambda = 0. We also show that the system does not have a positive solution for lambda large.
Klíčová slova

Zpět

Patička