Přejít k obsahu


Obchod ČR aktuálně v datech a analýzách

Citace:
CIMLER, P., ŠÍPEK, L. Obchod ČR aktuálně v datech a analýzách. 1.. vyd. Praha : Oeconomica, 2009, 82 s. s. ISBN: 978-80-245-1561-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Ing. Ladislav Šípek CSc.
Abstrakt CZ: Monografie shrnuje základní statistická data o odvětví českého obchodu a tendencích jeho vývoje včetně komentářů a krátkých analýz, mimo jiné i s ohledem na stávající ekonomickou recesi.
Klíčová slova

Zpět

Patička