Přejít k obsahu


Intuitive approach for necrotic tissue detection

Citace:
MAULE, P., ROHAN, V., KLEČKOVÁ, J. Intuitive approach for necrotic tissue detection. Plzeň, Park Hotel, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Intuitive approach for necrotic tissue detection
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Petr Maule , MUDr. Vladimír Rohan , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu detekce nekrotické tkáně. Metoda je založena na subtrakci CTA a NCCT vyšetření. Výsledky této metody mohou být pro lékaře snadno interpretovatelné.
Abstrakt EN: The article describes method of vecrotic tissue detection. The Method is based on CTA and NCCT subtraction. Resuits of the method can be easily understand by medical doctors.
Klíčová slova

Zpět

Patička