Přejít k obsahu


Rukopisné mapy Čech J. Ch. Müllera

Citace:
ČADA, V., VICHROVÁ, M. Rukopisné mapy Čech J. Ch. Müllera. Kartografické listy, 2009, roč. 2009, č. 17, s. 21-30. ISSN: 1336-5274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Johann Christoph Müller´s Manuscript Maps of Bohemia
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav Slovenskej Akadémie vied
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Martina Vichrová
Abstrakt CZ: Prezentovaný příspěvek přibližuje život a dílo Jana Kdyštofa Müllera, kartografa přelomu 17. a 18. století, jehož dílo výrazně ovlivnilo tehdejší evropskou kartografickou tvorbu. V příspěvku jsou popsány veřejnosti ne zcela známé Müllerovy rukopisné mapy pro území Čech a Moravy (mapy pohraničních oblastí, rukopisné mapy panství, mapy věnované císaři Karlu VI nebo předlohy pro mapu Čech). Na základě studia zmíněných map a mapových sad byly zkoumány možné postupy a technologie tvorby topografickým map středních měřítek, jejich chronologické členění, obsah a katrografické vyjadřovací prostředky.
Abstrakt EN: Presented paper is devoted to the life and activities of Johann Christoph Müller who was an exceptional cartographer at the turn of the 18th century. His work significantly enriched the world cartographic collection. The attention has been paid to the manuscript map series of Bohemian and Moravian territory that are not generally known (e.g. maps of border regions, manuscript maps of regions, maps dedicated to the Emperor Charles the VI or drafts for copperplate engraving of the map of Bohemia). Probable techniques and technologies for creating of topographic maps in medium scales have been analyzed on the basis of studies of above mentioned map series, their chronological order, contents and means used for cartographic representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička