Přejít k obsahu


Přírodovědné moduly jako forma poznávání přírody a jejich využití v kurikulárních dokumentech primární školy

Citace:
PODROUŽEK, L., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., DOLENSKÁ, M. Přírodovědné moduly jako forma poznávání přírody a jejich využití v kurikulárních dokumentech primární školy. In Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 158-162. ISBN: 978-80-8083-703-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Science Moduls - a Form of Cognition of Nature and Implemantation in Curriculum Documents of Primary School
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Mgr. Michaela Dolenská
Abstrakt CZ: Poznávání přírody je důležitou součástí současné vzdělávací oblasti "Clověk a jeho svět" a "Člověk a příroda". Možnou formou organizování výuky přírodovědy mohou být přírodovědné moduly.Příspěvek analyzuje možnosti jejich využití v české základní škole a uvádí příklady jejich zavádění i v zahraničí (Slovinsko, Francie, Kypr, Irsko).
Abstrakt EN: Knoledge of nature is necessary part of Curriculum Document especially education sphere "Human body and th World" and "Human body and the Nature". A possible form of organising of education are science moduls. The paper tries to analyzed possibility of implementation of this moduls in primary school in Czech Republic and simultaneously offers examples of their implementation in other countries (Slovenia, France, Cyprus and Ireland).
Klíčová slova

Zpět

Patička