Přejít k obsahu


Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V., HANZOVÁ, A. Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 138 s. ISBN: 978-80-7043-808-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D. , ThDr. Mgr. Alena Hanzová
Abstrakt CZ: Antisemitismus se objevuje v mnoha historických podobách, za různých podmínek. O tomto všem pojednává, tyto jevy popisuje a analyzuje tato publikace. Antisemitismus není pouze místním krajovým jevem, ale je nadnárodním a mezinárodním politickým a společenským problémem. Tato monografie obsahuje úvahy o antisemitismu v různých pohledech. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. Každá kapitola pojednává o specifické formě tohoto tématu.
Abstrakt EN: Anti-Semitism has appeared in many historical forms in different circumstances which is discussed, described and analysed in this monography. Anti-Semitism is not only a local, regional phenomenon, in fact it is a transnational and international, political and social problem. This monography contains reflections on Anti-Semitism from various perspectives. The book is structured into six chapters. Each chapter deals with a specific form of the topic of Anti-Semitism.
Klíčová slova

Zpět

Patička